Další

V čem programuju

HTML

HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

CSS

CSS je v informatice jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML

Java script

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk.